top of page
Men with Calculator

DLA KLIENTÓW BIUR

Twój Klient najlepiej poinformowany !!!

Jeśli Twoje biuro rachunkowe korzysta z systemu PodatkiPodatki.pl jesteś Klientem najlepiej poinformowanym.

Po wyliczeniu podatków i wpisaniu kwot do systemu, natychmiast otrzymasz drogą e-mail lub SMS informację o zobowiązaniach wobec US, ZUS czy PFRON. Niezależnie gdzie jesteś, w każdej chwili mając dostęp do internetu masz wgląd w deklaracje Twojej firmy, możesz oznaczyć fakt opłacenia podatków, jeżeli nie opłacisz podatków w ustawowym terminie, system na bieżąco wyliczy należne odsetki karne.

System przypomni Ci o konieczności dostarczenia dokumentów miesięcznych lub kwartalnych do Twojego biura rachunkowego w terminie ustalonym w umowie z biurem, jednym kliknięciem załączysz i wyślesz dokumenty do biura bezpiecznym, szyfrowanym protokołem.

Masz też możliwość korespondencji z biurem na poziomie każdej pojedynczej deklaracji, nie musisz przeszukiwać wielu maili, wybierając miesiąc w roku oraz deklarację widzisz pełną historię korespondencji z nią związaną.

Bądź NAJLEPIEJ POINFORMOWANY !!!

GŁÓWNE FUNKCJONALNOŚCI DLA KLIENTÓW BIUR RACHUNKOWYCH

DOKUMENTY MIESIĘCZNE/KWARTALNE
– szybkie i bezpieczne dostarczanie dokumentów do biura rachunkowego (szyfrowany protokół)
– możliwość podglądu dostarczonych dokumentów, dosłania dodatkowych dokumentów
– automatyczne przypominanie o konieczności dostarczenia dokumentów po terminie ustalonym umową z biurem rachunkowym

FAKTURY
– bieżący podgląd wystawionych przez biuro faktur za obsługę
– możliwość opłacenia faktur poprzez e-płatności
– możliwość pobrania faktur w formacie PDF

ZESTAWIENIE ROCZNE
– bieżący podgląd rozliczeń wszystkich deklaracji
– podgląd kwot podatków
– podgląd załączonych deklaracji PDF
– podgląd historii zmian deklaracji (korekty deklaracji)
– możliwość pobrania deklaracji PDF
– możliwość oznaczania opłacenia podatków
– bieżący podgląd należnych odsetek od nieopłaconych w terminie podatków
– możliwość dodawania uwag i zadawania pytań do poszczególnych deklaracji – CHAT

NIEOPŁACONE DEKLARACJE
– bieżący podgląd wszystkich nieopłaconych podatków
– bieżący podgląd kwot podatków oraz należnych odsetek podatkowych
– możliwość oznaczania opłacenia deklaracji z podaniem kwoty oraz daty opłacenia

bottom of page